Klachtenregeling

Vanuit de Beroepsvereniging CAT zijn de leden aangesloten bij de GAT, een instantie voor klachten- en geschillenafhandeling.

CederPraktijk doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier te behandelen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is dan belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie aan mij voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de GAT, de geschillencommisie waarbij ik ben aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen, dit is gratis en onafhankelijk. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.