AVG/privacy

AVG

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet, daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De AVG komt in de plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

 

CederPraktijk doet haar uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt. voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en de kopie facturen zijn inzichtelijk voor mijn boekhouder.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • Datum van behandeling.
 • Korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. natuurgeneeskundig- of psychosociaal consult.
 • De kosten van het consult.

 

Ik ga akkoord met de wijze waarop CederPraktijk mijn gegevens, zoals hierboven beschreven, vastlegt.

 

Naam:
Datum:
Handtekening:

 

Annemieke Eskens
CederPraktijk 
Handtekening: